Ngày 30/05/2017, LICOGI 16 đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thi công 2 gói thầu XL05 và gói thầu XL07 thuộc hợp phần cao tốc của dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn với tổng giá trị 894,64 tỷ đồng.

Ngày 30/05/2017, LICOGI 16 đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thi công 2 gói thầu XL05 – đường cao tốc đoạn tuyến Km59+00-Km68+00 và gói thầu XL07 – đường cao tốc đoạn tuyến Km72+00-Km78 với tổng giá trị 894,64 tỷ đồng thuộc hợp phần cao tốc của “Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – TP  Lạng Sơn đoạn Km 45+100- Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km 1+800-Km 106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn, theo hình thức hợp đồng BOT”.

Thời khắc ký kết hợp đồng giữa LICOGI 16 và chủ đầu tư

Sau gói thầu XL04-QL1 thi công từ tháng 3/2016 với giá trị 240 tỷ đồng thuộc hợp phần tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km 1+800-Km 106+500, đoạn qua tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn, LICOGI 16 tiếp tục nhận 2 gói thầu mới này trong hợp phần cao tốc.

Quan cảnh lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc

Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có tổng mức đầu tư là 12.188 tỉ đồng được khởi công từ tháng 10/2015 và dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018.

Nguồn: licogi16.vn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *